Foto: Sandsjön

Årsmöte 2007-04-21

Protokoll fört vid årsmöte med föreningen Sävsjöpojkarna på Röda Kvarn, Kulturhuset Sävsjö lördagen den 21/4 2007.
Närvarande: 79 medlemmar enligt bifogad lista.

§1

Ordförande Göran Svensson hälsar välkommen till årsmötet, föreningens 64:e. Han vänder sig särskilt till vår ålderman, Börje Strömberg.
Därefter förrättas parentation över de sju medlemmar som avlidit sedan förra årsmötet. Lars Hammargren, Malmö, blev medlem 1977 och avled 18/8 2006. Jan Andersson, Sävsjö, blev medlem 1973 och avled 9/1 2007. Karl-Axel Olsson, Sävsjö, blev medlem 1971 och avled 21/1 2007. Stig Johansson, Sundbyberg, blev medlem 2001 och avled 2/3 2007. Henry Arnesson, Sävsjö, blev medlem 1982 och avled 14/3 2007. Lasse Jonsson, Sävsjö, blev medlem 1995 och avled 20/3 2007. Per-Olof ”Pelle” Rostedt, Strängnäs, blev medlem 2002 och avled 20/3 2007. De avlidna hedrades med en tyst minut och hedrades av föreningen i samband med respektive begravning.

§2

Ordförande Göran Svensson öppnar årsmötet.

§3

Förslaget till dagordning godkänns.

§4

a) till att justera årsmötesprotokollet utses Anders Strånge och Leif Nilsson.
b) till ordförande för årsmötesförhandlingarna utses Göran Svensson.
c) till sekreterare för årsmötesprotokollet utses Lars-Åke Sandqvist.

§5

Sekreteraren föredrar årsberättelsen som godkänns.

§6

Den ekonomiska berättelsen presenteras och godkänns.

§7

Karl-Erik Petersson föredrar revisorernas berättelse och föreslår att styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

§8

Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006.

§9

Karl-Erik Petersson har anmält att han önskar avgå som revisor, en syssla som han troget skött sedan mer än 30 år. Ordföranden tackar Karl-Erik för hans insatser och överlämnar en blomsterbukett som bevis på föreningens uppskattning.

§10

Val.
a) Till ordförande på ett år omväljs Göran Svensson.
b) Till ordinarie styrelseledamöter på två år omväljs Bengt Petersson och Anders Reneby.
c) Till styrelsesuppleanter på ett år omväljs Bo Hermansson och Bo Svensson (Bygg-Bosse).
d) Till ny revisor väljs Sivert Claesson.
e) Till revisorssuppleanter omväljs Kent Andersson och nyväljs Ingvar Jarfjord.
f) Till arkivarie omväljs styrelsen med sekreteraren som ansvarig.
g) Till klubbmästare omväljs Åke Bäck och Lars-Åke Krafft.

§11

Fyra nya medlemmar väljs in och hälsas välkomna till föreningen. Det är Leif Alderhammar, Sävsjö, Sune Johansson, Sävsjö, Erik Oldaeus, Falkenberg och Johan Wärn, Stockaryd.
Invalda blir även Kennert Hjort, Sävsjö, Alf Bjerhag, Vetlanda, och Roland Bäck, Dalby. Ingen av dessa är närvarande.
Välkomnade blir även Lars-Göran Hermansson, Stensjön, och Jan Sjöqvist, som båda bevistar sitt första årsmöte. Som traditionen bjuder hälsas de välkomna av ordföranden, kassören överlämnar klubbnål och vice ordföranden överlämnar en ros till var och en. De nya medlemmarna får därefter kort presentera sig.

§12

Till mottagare av föreningens ungdomsledarstipendium har styrelsen utsett Janne Denke, ledare i Sävsjö ungdomsskytteförening. Janne får av ordföranden diplom, blommor och 2000 kronor. Janne tackar för äran att få bli utsedd till stipendiat och lovar att han kommer att jobba hårt för Sävsjös ungdomar även i framtiden.

§13

  • Från styrelsen föreligger ett förslag om att få jobba vidare med planerna på att spela in en film från Sävsjö av i dag. Förslaget får årsmötets stöd.
  • Det finns också ett förslag att det på inbjudan till årsmötet ska anges telefonnummer till hotell och vandrarhem för övernattning i samband med årsmötet. Detta för medlemmar som bor en bit bort från Sävsjö.
  • För att medlemmarna i så god tid som möjligt ska få besked om när årsmötet ska äga rum föreligger ett förslag från styrelsen att årsmötet 2008 ska vara lördagen den 5 april.
  • Medlemmarna Roland Linder, Ulricehamn, och Jan-Eric Lindahl, Sävsjö, överlämnar ett foto på ett Sävsjöoriginal, Albert Andersson i Dalen. Ordföranden tar emot det inramade fotot och berättar att föreningen har för avsikt att lämna det vidare till Kulturhuset för placering på lämplig plats i Kulturhuset. I anslutning till detta berättar Roland Linder om hur det gick till när han körde Albert i dennes nyinköpta Volvo Amazon. Resan gick först till Vetlanda och därefter till en auktion i Nävelsjö. Där bjöd Roland på en gigg och upptäckte efter en stund att det var Albert i Dalen som bjöd över honom flera gånger.
  • Ordföranden informerar om att det under kvällen kommer att visas bilder på en teve i foajén. Bilderna är tagna av Stig Jonsson, ”Stig Jonte”, och har scannats in av Åke Bäck.
  • Ordföranden informerar om vad som står på kvällens festmeny.
  • Ordföranden informerar om den film som ska visas. Det är en journalfilm som Eric Rodin tog på 1940- och 50-talet. Det nya är att det tack vare Sävsjöpojkarna finns en intalad speakertext till filmen. En arbetsgrupp med Harald Petersson, Bengt Petersson, Rigo Johnsson, Karl-Erik Nilsén och Elna Nilsson har arbetat med detta och Elna är speakerröst.

§14

Under punkten ”Övriga frågor” berättar ordföranden att föreningen genom Bertil Bohman fått tre tavlor signerade Bertil Frigert från Anni Hagermo. Tavlorna kommer att vara vinster i lotterier i samband med kamratmåltiden.
Ordföranden presenterar också kvällens meny och den film om ombyggnaderna av Sävsjö centrum 1995 och kallad ”Grävsjö” tagen av Hans Lundberg.

§15

Ordföranden tackar för förtroendet att få leda Sävsjöpojkarna ännu ett år och avslutar årsmötet.

Sävsjö dag som ovan

Lars-Åke Sandqvist, sekr.
Justeras: Anders Stronge, Leif Nilsson

© Sävsjöpojkarna, 2019  ·  info@savsjopojkarna.se