Foto: Sandsjön

Årsmöte 2008-04-05

Protokoll fört vid Föreningen Sävsjöpojkarnas årsmöte på Kulturhuset lördagen den 5 april 2008.
Närvarande: 82 medlemmar.

§1

Föreningens ordförande, Göran Svensson, hälsade välkommen till föreningens 65:e årsmöte och vände sig särskilt till de nya medlemmarna, de som bevistade sitt första årsmöte och de som åkt från andra orter för att vara med på årsmötet och förklarade detsamma för öppnat.

§2

Parentation. Sedan föra årsmötet har fem av föreningens medlemmar avlidit. Sigvard ”Sigge” Gustafsson blev medlem 1957 och avled 27/4 2007. Lars Brandt, hedersmedlem i föreningen, blev medlem 1967. Han var både kassör och sekreterare i många år och avled 9/9 2007. Guldner Ulvestål blev medlem1994 och avled 27/10 2007. Sune ”Purr” Lindquist blev medlem 1991 och avled 12/11 2007. Rolf Ljunggren blev medlem 1992 och avled 24/2 2008. De avlidna hedrades med en tyst minut.

§3

Förslaget till dagordning för årsmötet presenterades och godkänns.

§4

Till att justera årsmötesprotokollet utses Börje Carlson och Tony Karlsén.

§5

Till ordförande för årsmötet utses Göran Svensson och till sekreterare för protokollet Johnny Thorstensson.

§6

Årsberättelsen presenterades och godkännes i befintligt skick.

§7

Föreningens ekonomiska berättelse presenterades med en behållning på 71.668 kronor och 15 ören och även den godkänns av årsmötet.

§8

Allan Andersson läser upp revisionsberättelsen och tillsammans med Kent Andersson.

§9

Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§10

Val.
a) Till föreningens ordförande för ett år omväljs Göran Svensson.
b) Till ordinarie styrelseledamöter på två år omväljs Lars-Åke Sandqvist och Johnny Thorstensson.
c) Till styrelsesuppleanter för en tid av ett år omväljs Bo Hermansson och Bo Svensson (Bosse-Bygg).
d) Till revisorer på två år omväljs Allan Andersson och Kent Andersson.
e) Till revisorsuppleanter på två år omväljs Ingvar Jarfjord och nyval på Sune Johansson.
f) Till arkivarie omväljs sekreteraren.
g) Till klubbmästare omväljs Åke Bäck och Lars-Åke Kraft.
h) Till valberedning omväljs Bertil Bohman (sammankallande), Sven Lilliegren och Folke Storck.
i) Till suppleanter i valberedningen omväljs Tage Almqvist och Olle Göransson.

§11

Elva personer har erbjudits medlemskap i föreningen och sex av dessa har tackat ja. Till nya medlemmar inväljs följande: Sigvard Linder, Norrahammar, Jan Rydén, Stefan Svensson, Bengt Enlund, Sävsjö, Bertil Gustavson, Vrigstad, Bertil Zettergren, Göteborg. De nya medlemmarna hälsas välkomna med en ros och en klubbnål av Johnny Thorstensson och Anders Reneby.

Dessutom välkomnas några tidigare invalda som bevistade sitt första årsmöte. Dessa var Roland Bäck, Christer Andersson och Karl-Erik Svahn.

§12

Föreningens ungdomsledarstipendium för 2007 har av styrelsen tilldelats Thomas Svensson för hans insatser som ledare i HA 74. Thomas började som spelare i det yngsta ungdomslaget och avancerade så småningom till a-laget. När han slutade att spela blev han ledare i klubben, bland annat juniorlaget, och även engagerad inom Smålands Ishockeyförbund, där han för närvarande är utbildningsansvarig. I HA 74 är Thomas nu engagerad ledare för Hockeyskolan och för klubbens U 10-lag.

§13

Ordföranden redogjorde för styrelsens arbete med att ta fram DVD. Sävsjöfilmer. Tillsammans med Sävsjö Hembygdsförening togs en DVD fram på Erik Rodins film från Sävsjöutställningen 1956. När det gäller Sävsjöfilmer har styrelsen under året fortsatt diskutera att om möjligt ta initiativ till att gör en film om Sävsjö av idag. Detta är ännu så länge en vision, men vi arbetar vidare med detta.

§14

Förslag från styrelsen presenteras: Uppsnyggning vid minnestavlan över Folkets Park och eventuellt ett förlag till någon form av en fontän i Lagunen.

§15

Nästa årsmöte bestämdes till första lördagen i april 2009 (4/4).

§16

Ordförande Göran Svensson tackar för förtroendet att få leda föreningen ännu ett år och hälsar medlemmarna välkomna till kamratmåltiden.

Sävsjö dag som ovan

Johnny Thorstensson, sekr.
Justeras: Börje Carlson, Tony Karlsén

© Sävsjöpojkarna, 2019  ·  info@savsjopojkarna.se