Foto: Sandsjön

Årsmöte 2009-04-04

Protokoll fört vid Föreningen Sävsjöpojkarnas årsmöte på Röda Kvarn lördagen den 4 april 2009. Närvarande: 96 medlemmar.

§1

Ordförande Göran Svensson hälsade välkommen till 2009 års årsmöte och vände sig särskilt till de medlemmar som kommit från andra orter, de nya medlemmarna, de som besökte sitt första årsmöte och årets stipendiat.

§2

Parentation. De sex medlemmar som avlidit sedan förra årsmötet hedrades. Det var Sven Rehnman, Lars-Olof Viking Strömqvist, Christer ”El Duco” Gustavsson, Gösta Olsson, Sten Brandt och Sven-Otto Brunzell. Ordföranden läste upp namnen och vice ordföranden, Johnny Thorstensson tände ett ljus för var och en. Akten inramades med sång av Pär Nilsén till Harald Peterssons pianoackompanjemang.

§3

Förslaget till dagordning godkändes.

§4

a) Till att justera årsmötets protokoll utsågs Evert Bäck och Ingvar Andersson.
b) Till ordförande för årsmötesförhandlingarna utsågs Göran Svensson.
c) Till sekreterare för årsmötets protokoll utsågs Lars-Åke Sandqvist.

§5

Sekreteraren presenterade föreningens verksamhetsberättelse för 2008. Några stora händelser noterades inte. Årsberättelsen godkändes.

§6

Sekreteraren presenterade den ekonomiska berättelsen. Föreningens ekonomi är god. Årsmötet godkände berättelsen.

§7

Allan Andersson läste upp revisorernas berättelse. De hade funnit räkenskaperna förda med god ordning och utgifterna verifierade och föreslog att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för 2008. Revisorernas berättelse godkändes av årsmötet.

§8

Årsmötet följde revisorernas förslag och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

§9

Val:
a) Till föreningens ordförande 2009 omvaldes Göran Svensson.
b) Till styrelseledamöter på två år omvaldes Bengt Petersson och Anders Reneby.
c) Bo Hermansson och Bo Svensson (Bygg-Bosse) omvaldes till ersättare i styrelsen på ett år.
d) Till revisor på två år omvaldes Allan Andersson.
e) Till revisorssuppleanter på ett år omvaldes Ingvar Jarfjord och Sune Johansson.
f) Till ansvarig för föreningens arkiv utsågs sekreteraren.
g) Till klubbmästare på ett år omvaldes Åke Bäck och Lars-Åke Krafft.
h) Till valberedning på ett år omvaldes Bertil Bohman (sammankallande), Sven Lilliegren och Folke Storck. Till ersättare i valberedningen omvaldes Tage Almqvist och Olle Göransson.

§10

Tio Sävsjöpojkar hade erbjudits medlemskap i föreningen och nio hade tackat ja. Av dessa hade Georg Ekenstam, Växjö, Göran Oldaeus, Jönköping, Alf Johansson, Motala, Thomas Arnesson, Jönköping och Conny Svensson, Sävsjö, tackat ja och infunnit sig till årsmötet. Tackat ja hade även Lars Troedsson, Danderyd, Hans Bjerhag, Hägersten, Håkan Hermansson, Sävsjö och Klas Yderman, Sävsjö gjort. Sitt första årsmöte bevistade Åke Rostedt, Norsborg och Alf Bjerhag, Vetlanda. De närvarande hälsades välkomna av ordföranden, Anders Reneby överlämnade klubbnål och Johnny Thorstensson en ros till var och en.

§11

Till mottagare av föreningens ungdomsledarstipendium hade styrelsen utsett Linus Nilsson. Han har i många år varit en av Sävsjö BTK:s bästa spelare och vid sidan om sitt eget spel också hunnit med att vara ledare och tränare för klubbens ungdomar.


Ordförande Göran Svensson överlämnade diplom, blommor och 3 000 kronor till Linus.

§12

• Under punkten övriga frågor föreslog Kenneth Sydefors att ungdomsledarstipendiets penningsumma ska ökas till 5 000 kronor. Årsmötet instämde i detta och från och med nästa år är vårt stipendium på 5 000 kronor.
• Bertil Bohman förmedlade en hälsning från vår hedersordförande Sven Fransson, som beklagade att han av hälsoskäl inte kunde närvara.
• Roland Linder framförde en hälsning från nyvalde medlemmen Lars Troedsson, som heller inte hade möjlighet att närvara.
• På förslag av ordförande Göran Svensson bestämdes att 2010 års årsmöte ska vara första lördagen i april.
• Göran Svensson tackade för förtroendet att ha blivit vald till ordförande i föreningen och han hälsade alla välkomna till kamratmåltiden i Galaxen. För att fresta smaklökarna presenterade Göran kvällens meny och lite om det övriga programmet.
• Som avslutning på årsmötet visades en film tagen av Kenneth Thulin om Plåt & Smides tillverkning av fälgar när man höll till på Odengatan där i dag Sävsjö Glasmästeri finns. Filmen var tagen kring 1960.

§13

Då inga fler frågor fanns på dagordningen tackade Göran Svensson och förklarade 2009 års årsmöte för avslutat.

Sävsjö dag som ovan

Lars-Åke Sandqvist, sekr.
Justeras: Ingvar Andersson, Evert Bäck

© Sävsjöpojkarna, 2019  ·  info@savsjopojkarna.se