Foto: Sandsjön

Årsmöte 2011-04-02

Protokoll fört vid årsmöte med Föreningen Sävsjöpojkarna på Röda Kvarn lördagen den 2 april 2011.
Närvarande: 89 medlemmar.

§1

Vice ordförande Johnny Thorstensson hälsade välkommen till 2011 års årsmöte och önskade en trevlig kväll.

§2

Till ordförande för kvällen valdes Ingvar Jarfjord.

§3

De fem medlemmar som avlidit sedan förra årsmötet hedrades med en tyst minut. Det var Arne Engdahl, Karl-Gustav Berglund, Karl-Erik Nilsén, Karl-Gustav Gunnarsson och Ingvar ”Hessel” Karlsson. Ordföranden läste upp namnen, när de kom med i föreningen och när de gick bort och vice ordförande Johnny Thorstensson, tände ett ljus för var och en.

§4

Förslag till dagordning godkändes.

§5

a) Till att justera dagens protokoll utsågs Bo ”Bygg” Svensson och Ingvar Castell.
b) Till sekreterare för årsmötets protokoll valdes Johnny Thorstensson.

§6

Sekreteraren presenterade föreningens verksamhetsberättelse för år 2010. Inga större händelser noterades. Årsberättelsen godkändes.

§7

Sekreteraren pressenterade den ekonomiska berättelsen. Föreningens ekonomi är god. Under 2010 hade föreningen inkomster med 35.520 kr och utgifter med 14.739:75 kronor. Behållningen vid årsskiftet var 135.436:83 kr. Den ekonomiska berättelsen godkändes.

§8

Revisor Allan Andersson läste upp revisorernas berättelse, som godkändes.

§9

På revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

§10

Val:
a) Till föreningens ordförande 2011 omvaldes Göran Svensson.
b) Till styrelseledamöter på två år omvaldes Bengt Petersson och Anders Reneby.
c) Till ersättare på ett år omvaldes Bo Hermansson och Bo Svensson (Bygg-Bosse)
d) Till revisor på två år nyvaldes Raine Niklasson.
e) Till revisorsersättare på ett år omvaldes Ingvar Jarfjord och Sune Johansson.
f) Till ansvarig för föreningens arkiv omvaldes föreningen sekreterare Lars-Åke Sandqvist.
g) Till klubbmästare för ett år omvaldes Åke Bäck och Lars-Åke Krafft.
h) Till valberedning på tre personer omvaldes Bertil Bohman
(sammankallande), Olle Göransson och Folke Stork. Till ersättare omvaldes Tage Almqvist och Ingvar Jarfjord.

§11

Tio Sävsjöpojkar hade erbjudits medlemskap i föreningen och åtta hade tackat ja. Av dessa hade Jan-Erik Sjögren, Thorvald Rostedt, Karl-Gösta Holm, Rolf Ekelund och Hans Elving infunnit sig. Tackat ja hade även Magnus Ribbholm, Jonas Svensson och Per-Erik Persson gjort. Börje Bjerhag var med på sitt första årsmöte. De närvarande hälsades välkomna av dagens ordförande, Anders Reneby överlämnade en klubbnål och Johnny Thorstensson en ros till var och en.

§12

Till mottagare av föreningens ungdomsledarstipendium för 2010 hade styrelsen utsett Göran Svensson, IFK Sävsjö. Göran har lagt ner mycket arbete med ungdomarna i Högagärdebacken. Göran kunde tyvärr inte närvara denna kväll.

Göran hade tidigare i veckan fått motta priset på 5000 kronor och diplom och blommor av föreningen.

§13

Styrelsen fick i uppdrag att fastställa näst årsmöte. Uppgiften kommer att läggas ut på föreningens hemsida snarast.

Förslag från medlemmarna om 15000 kronor till Kulturhuset. Vilket beviljades.

Förslag till medel till Lagunen. Styrelsen fick i uppdrag att kontakta Stefan Lagerqvist.

Styrelsen fick i uppdrag att titta närmare på olika förslag.

§14

Dagens ordförande Ingvar Jarfjord presenterade programmet för fortsättningen på kvällen och tackade för sig att få leda årsmötet.

Sävsjö dag som ovan

Johnny Thorstensson

Justerat: Ingvar Castell, Bo Svensson

© Sävsjöpojkarna, 2019  ·  info@savsjopojkarna.se