Foto: Sandsjön

Årsmöte 2012-04-14

Protokoll fört vid årsmöte med Föreningen Sävsjöpojkarna på Ljunga Park lördagen den 14 april 2012. Närvarande : 106 medlemmar och årets ungdomsledarstipendiat Kristin Wallersjö Lundqvist.

§1

Ordförande Göran Svensson hälsar välkommen till föreningens 69:e årsmöte och förklarar detsamma för öppnat.

§2

Parentation. Tre medlemmar har avlidit sedan förra årsmötet. Det är Bertil Almqvist, Malte Lundgren och Sven Lilliegren. Deras minne hedras med en tyst minut och vice ordförande Johnny Thorstensson tänder ett ljus för var och en.

§3

Val.
a) Till att leda årsmötet väljs Göran Svensson.
b) Till sekreterare för årsmötets protokoll utses Lars –Åke Sandqvist.
c) Till att justera årsmötets protokoll utses Christer Walldau och Bo Svensson (Bygg-Bosse).

§4

Sekreteraren presenterar verksamhetsberättelsen, som med godkännande läggs till handlingarna.

§5

Sekreteraren presenterar även den ekonomiska berättelsen. Den visar att föreningens ekonomi är god. Kassaberättelsen godkänns och läggs till handlingarna.

§6

Kent Andersson läser upp revisorernas berättelse. De finner ingen anledning till anmärkning och föreslår att styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

§7

Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

§8

Val.
a) Till ordförande på ett år omväljs Göran Svensson.
b) Till styrelseledamöter på två år omväljs Johnny Thorstensson och Lars-Åke Sandqvist.
c) Till ersättare i styrelsen omväljs på ett år Bo Hermansson och Bo Svensson.
d) Till revisor på två år omväljs Kent Andersson.
e) Till revisorssuppleanter på två år omväljs Ingvar Jarfjord och Sune Johansson.
f) Till ansvarig för föreningens arkiv omväljs sekreteraren.
g) Till klubbmästare på ett år omväljs Åke Bäck och Lars-Åke Krafft.
h) Till valberedning omväljs Bertil Bohman, Folke Storck och Olle Göransson med Bohman som sammankallande. Till ersättare i valberedningen omväljs Tage Almqvist och Ingvar Jarfjord.

§9

13 personer har erbjudits medlemskap i föreningen, 12 har tackat ja. Det är följande: Bertil Angtorp, Johan Ekelund, Peder Krantz, Per Krantz, Bo Widestadh, Jerry Fredriksson, Dag Persson, Peter Wreimer, Anders Hultqvist, Per Svensson, Martin Svensson, Stefan Lagerqvist. Av dessa är inte Per och Martin Svensson och Stefan Lagerqvist närvarande. På sitt första årsmöte är Magnus Ribbholm och Lars Petersson. Samtliga hälsas välkomna med en ros, som vice ordförande Johnny Thorstensson delar ut, och med en klubbnål, som kassör Anders Reneby överlämnar.

§10

Ordföranden, vice ordföranden och kassören överlämnar årets ungdomsledarstipendium till Kristin Wallersjö Lundqvist. Hon får diplom, blommor och 5 000 kronor. Kristin tackar och berättar att hon i det närmaste föddes in i IFK Sävsjö, var aktiv där inom längdåkningen, har varit tränare och ledare i flera olika grenar och är nu ledamot i huvudstyrelsen och leder gubbgympa. Inom Sävsjö IBK var Kristin med och startade föreningens ungdomssektion där hon fortfarande är med. Hon har dessutom följt flickor födda 1994 och 1995 från början fram till i dag. Kristin påpekade hur roligt det är att vara ledare i en förening.

§11

Ordföranden föreslår att styrelsen får i uppdrag att arbeta vidare tillsammans med Stefan Lagerqvist för att hitta en lämplig utsmyckning i Perennparken. Årsmötet godkänner detta förfarande.

§12

Övriga frågor.
Göran Svensson meddelar att styrelsen bildat en jubileumskommitté med anledning av att föreningen fyller 70 år nästa år. Den består av Percy Bjenning, Sune Johansson och Christer Sjögren. Ordföranden uppmanar medlemmarna att komma med tips och idéer till kommittén. Christer Sjögren föreslår att Sävsjöpojkarna, precis som i fjol, ska lämna ett bidrag till Kulturhuset och sommarens Sävsjöfestival med 15 000 kronor. Bertil Bohman tycker att det räcker med 10 000. Årsmötets majoritet beslutar att ett bidrag med 15 000 kronor ska lämnas.

Bertil Zettergren meddelar att Sävsjöflickorna är på gång att bildas. Intresset för att vara med är ”enormt” och ett årsmöte ska hållas i september. Bertil föreslår att Sävsjöpojkarna ska skänka en ordförandeklubba med en silverbricka som talar om vem som skänkt klubban och när. Bengt Petersson hakar på och föreslår att Sävsjöflickorna ska få ett startbidrag med 5 000 kronor. Årsmötet beslutar att Sävsjöpojkarna ska bidra med en ordförandeklubba enligt ovan och med 5 000 kronor som ett startbidrag.

Ordföranden meddelar att nästa årsmöte blir lördag 13 april 2013 i Kulturhuset. Uppgiften läggs ut snarast på hemsidan.

Ordföranden riktar ett tack till Sune Johansson, Mats Johansson och Percy Bjenning för deras arbete med inspelning och redigering av filmer då fyra Sävsjöbor, Bengt Petersson, Signhild Storck, Ingvar Jarfjord och Egon Persson intervjuades, och när tre medlemmar, Börje Strömberg, Skotte Jonsson och Karl-Erik Nilsén intervjuades i samband med ett årsmöte.

Ordföranden berättar att Sävsjöpojkarna på Bertil Bohmans initiativ uppvaktade årets revygäng med blommor i samband gårdagskvällens föreställning på Röda Kvarn.

Göran tackar för förtroendet att få leda föreningen ännu ett år och avslutar med att informera om kvällens meny med Smörstekt rödingfilé som huvudrätt innan han bjuder in till kamratmåltid.

Sävsjö dag som ovan

Lars-Åke Sandqvist, sekreterare

Justerat: Christer Walldau, Bo Svensson

© Sävsjöpojkarna, 2019  ·  info@savsjopojkarna.se