Foto: Sandsjön

Om Sävsjöpojkarna - Historia

I ett brev daterat Sävsjö den 17/8 1940 skriver Carl Hammargren till Herr Doktor Gunnar Werdenfels, Bodafors, om att ”det måste anses önskvärt och lämpligt, ja rent at behövligt att de ”ungdomar” som voro nog lyckliga få uppleva en glad och oförgätlig ungdomstid i gott sällskap med varandra i Sävsjö några år under tidsperioden 1890-1910 nu när cirka 40-50 år sedan dess förflutit – böra samlas i Sävsjö och för begåendet av den, nu mer än någonsin välbehövliga pånyttfödelse, som endast ett kamratligt åminnelsesamkväm kan åstadkomma”.

Samtidigt bjöd han in ett antal av honom själv utvalda att komma till en träff lördagen den 10 augusti 1940 på Stadshotellet. Där serverades lunch och på kvällen var det samling på Hotell Du Nord till ”begående av en 1890-talets ”kräfthippa” bestående av ett synnerligen välförsett smörgåsbord med åtskilliga varmrätter, Wallsjökräftor (många honor), efterrätt, kaffe, pilsner eller läskedryck pris 7:50”. Utfärd med Vetlandatåget söndagen 11/8 var tänkt att ägnas åt en utflykt till Gåvan och Vallsjöbaden om vädret tillät.

Efter den upptakten dröjde det till 11/9 1943 innan Sävsjöpojkarna bildades. Carl Hammargren och Gunnar Werdenfels hade skickat kallelese till ett 30-tal varav 23 deltog i mötet.

Det var ingen total enighet om att föreningen på Werdenfels förslag skulle bildas med syftemålet att ”stödja hembygdsintresset till sin födelsebygd hos härifrån utflyttade samt bereda möjlighet för dessa att få sammanträffa med kvarboende Sävsjöbor vid sammankomster och utflykter i bygden”.

Till styrelse fram till årsmötet 28/8 1944 valdes Carl Hammargren, Gunnar Engdahl, Gunnar Werdenfels, Gunnar Sandberg och Rudolf Sörensen med Gunnar Danielsson och Karl Henriks som suppleanter.

Mötet beslutade att till medlemmar invälja ”personer som äro födda i Sävsjö och gjort sig kända som goda samhällsbor, samt personer som varit bosatta här minst ett 10-tal år och äro måna om samhället och bygden. Dessutom personer som styrelsen finner lämpliga att kalla till medlemmar”.

Gunnar Werdenfels blev vid konstituerande styrelsemöte 7/2 1944 föreningens förste ordförande, Gunnar Sandberg, kassör, Gunnar Engdahl, sekreterare, Rudolf Sörensen, vice ordförande och Carl Hammargren, klubbmästare. Det första årsmötet hölls 26/8 1944 och 1945 hade föreningen 62 medlemmar.

Inför stadsbildandet nyåret 1946-47 skickades ett brev till medlemmarna för att skaffa medel till en grundplåt för en fontän på Torget. 1953 hade fonden 3000 kronor och 21/8 1969 överlämnades 10000 kronor till Sävsjö stad till en fontän/springbrunn på Torget.

Det dröjde dock ända till 17/6 1972 innan bronsskulpturen ”Gossen” av Margareta Engström kunde avtäckas.

© Sävsjöpojkarna, 2019  ·  info@savsjopojkarna.se