Foto: Sandsjön

Årsmöte 2017-04-29

Protokoll fört vid Föreningen Sävsjöpojkarnas årsmöte lördagen den 29 april 2017 på Röda Kvarn.
Närvarande: 106 medlemmar, vår stipendiat Joakim Bjerhag och föredragshållaren Tobias Ståhlgren HA74.

§1

Ordförande Göran Svensson hälsade välkommen till föreningens 74:e årsmöte.

§2

Parentation: Sedan förra årsmötet hade sex medlemmar avlidit. Det var Bengt Petersson, Sävsjö, som blev medlem 1971 och avled 21/5 2016 i en ålder av 93 år. Stig A. V. Johansson, Sävsjö, som blev medlem 1993 och avled 9/8 2016 i en ålder av 89 år. Åke Stillemark, Sävsjö, blev medlem 1989 och avled 30/11 2016 i en ålder av 71 år. Rudolf ”Rulle” Dahlborg, Sävsjö, blev medlem 2016 och avled 10/12 2016 i en ålder av 96 år. Roland ”Moppe” Linder, Ulricehamn, blev medlem 2006 och avled 17/2 2017 i en ålder av 82 år. Georg Carlsson, Täby, blev medlem 1983 och avled 29/3 2017 i en ålder av 88 år. De avlidna hedrades med att Göran Svensson läste upp namnen och Johnny Thorstensson tände ett ljus för var och en och det hölls en tyst minut.

§3

Förslaget till dagordning för årsmötet godkändes.

§4

VAL:

 • Till justerare för årsmötesprotokollet valdes Bo Hermansson och Lars-Göran Hermansson.
 • Till ordförande för årsmötesförhandlingarna valdes Göran Svensson.
 • Till sekreterare för årsmötets protokoll valdes Lars-Åke Sandqvist.

§5

Sekreteraren presenterade styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2016 och berättelsen lades med godkännande till handlingarna.

§6

Föreningens kassör, Johnny Thorstensson, presenterade den ekonomiska berättelsen. Inkomsterna under året var 52 661 kronor och utgifterna 94 795 kronor och 60 öre. Det innebär ett underskott med 42 134 kronor och 60 öre. En stor del av utgifterna utgjordes av ersättning för skulpturerna ”Annas Minne” och en del kringkostnader för bland annat skyltar. Föreningen hade vid verksamhetsårets slut tillgångar på 171 854 kronor och 32 öre. Redovisningen godkändes.

§7

Raine Niklasson föredrog som representant för revisorerna deras berättelse. De hade inga anmärkningar att komma med och föreslog att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattade.

§8

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

§9

VAL:

 • Till ordförande på ett år omvaldes Göran Svensson.
 • Till styrelseledamöter på två år omvaldes Kent Andersson och nyvaldes Åke Bäck.
 • Till styrelsesuppleanter på ett år omvaldes Bo Svensson och nyvaldes Johan Ekelund.
 • Till revisor på två år omvaldes Raine Niklasson.
 • Till revisorssuppleanter på två år omvaldes Ingvar Bergqvist och Sune Johansson.
 • Till arkivarie omvaldes sekreteraren.
 • Till klubbmästare på ett år omvaldes Lars-Åke Krafft och nyvaldes Harald Petersson.
 • Till valberedning på ett år omvaldes Bertil Bohman, Olle Göransson och Percy Bjenning med Bertil som sammankallande.

§10

Nya medlemmar: 15 personer hade fått erbjudande om medlemskap i föreningen. Två av dessa svarade inte och två hade inte möjlighet att närvara. Följande 11 valdes in som nya medlemmar: Patrik Andersson – ej närvarande, Per-Anders Andersson, Tommy Blomqvist, Claes Dahl, Peter W Funke, Per-Åke Gustafsson, Mårten Hansen, Tomas Johansson, Lennart Ljungqvist, Pertti Noiva – ej närvarande, Kjell Olsson, Stefan Ström och Jan-Åke Strömqvist. Dessutom var Johan Arnesson på sitt första årsmöte. Medlemmarna hälsades välkomna till föreningen av Göran Svensson och Johnny Thorstensson som överlämnade klubbnål och ros. De nya medlemmarna gavs sedan tillfälle att kort presentera sig.

§11

Till mottagare av Sävsjöpojkarnas stipendium till ”en ungdomsledare i en lokal förening” hade styrelsen utsett Joakim Bjerhag, Sävsjö IBK. Göran Svensson och Johnny Thorstensson överlämnade diplom, 5 000 kronor och blommor till Joakim, som tackade och tyckte att utmärkelsen ”är hedersam”.

Joakim berättade att hans idrottande började med fotboll och ishockey när han var sex år. Han provade många olika idrotter och innebandy kom han i kontakt med som 12-åring. När han kom till pappa Göran och sa att han ville satsa på innebandy kom svaret snabbt: ”Det är väl ingen idrott!”. Joakim spelade både ishockey och fotboll på a-lagsnivå innan innebandyn tog över. I Sävsjö IBK var han som spelare med på en resa från Div V till Div I. Parallellt med eget spel har Joakim varit ledare, en uppgift som han brinner för. ”Jag har föreningslivet i blodet”, sa Joakim Bjerhag i sitt tacktal.

§12

Styrelsens förslag att nästa årsmöte ska hållas 28 april 2018 godkändes av årsmötet.

§13

En film från 1962 visades. Den handlade om när Bröderna Svenssons Livs invigde Sävsjös första snabbköp. Filmen visade flytten till den nya lokalen vid Lundbergsplan, förberedelserna med att göra allt klart i den nya lokalen och invigningen, då det var kö av nyfikna kunder som ville komma in och se nymodigheterna i butiken och ta del av en rad specialerbjudanden. På filmen passerade såväl butikens anställda som kunder förbi kameran.

§13

Ordförande Göran Svensson avslutade årsmötet med att tacka för förtroendet att leda föreningen ännu ett år och han inbjöd därefter till Galaxen, där en buffé väntade.

Sävsjö dag som ovan

Lars-Åke Sandqvist, sekreterare

Justeras: Bo Hermansson, Lars-Göran Hermansson

© Sävsjöpojkarna, 2019  ·  info@savsjopojkarna.se